Lịch sử Thứ hai, 07:00, 17/06/2019 GMT+7

Phụng tống kim quan NT.Thích nữ Từ Trí nhập tháp

Sáng 23-5 (19-4-Kỷ Hợi), Ban tổ chức tang lễ cùng môn đồ pháp quyến đã long trọng cử hành lễ truy niệm và phụng tống kim quan NT.Thích nữ Từ Trí nhập bảo tháp.


Quang cảnh lễ truy niệm

HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự (BTS) kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định; chư tôn tịnh đức Chứng minh, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh; NT.Thích nữ Hạnh Minh, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Bình Định; cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni thành viên Ban Trị sự tỉnh, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố, Phân ban Ni giới tỉnh; trú trì các tự viện trong và ngoài tỉnh đều hiện diện hộ niệm.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, SC.Thích nữ Hồng Hạnh đã cung tuyên tiểu sử cố Ni Trưởng tân viên tịch. Theo đó, Ni trưởng thế danh Nguyễn Thị Chịu, huý Nhuận Thọ, tự Như Trí, hiệu Từ Trí, thuộc dòng Lâm Tế Liễu Quán đời thứ 46. 

Ni trưởng sinh năm 1936 (Bính Tý) tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, với chí nguyện noi gót Phật-đà, đã thế phát xuất gia với cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Phước hạ Thành và y chỉ với cố Ni trưởng Thích nữ Diệu Không (Huế).

Những năm 1968 -1970, Ni trưởng được Hòa thượng trú trì chùa Bảo Lâm cho về chùa núi Bảo Phong - Phù Cát tu tập và hành đạo cùng Ni trưởng Thích nữ Hạnh Văn. Trong thời gian này, bằng kinh nghiệm y tế mà Ni trưởng Thích nữ Hạnh Văn hướng dẫn lại, Ni trưởng đã phụ cùng Ni trưởng Hạnh Văn cứu giúp rất nhiều thương bệnh binh, chiến sĩ cách mạng và đồng bào tại địa phương.

Trong sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, Ni trưởng cũng đã hóa độ một số đệ tử xuất gia, đều cho đi học trung cấp và học viện, đến nay một số vị đã đi trú trì các chùa trong và ngoài tỉnh, cũng như ở nước ngoài.


Môn đồ hiếu quyến ngậm ngùi nhắc lại cuộc đời, đạo nghiệp của Thầy

Khi BTS GHPGVN tỉnh Bình Định được thành lập, Ni trưởng đảm trách chức vụ Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Định và Phó Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Bình Định.  Ni Trưởng được cung thỉnh làm tôn chứng truyền giới cho nhiều giới đàn trong và ngoài tỉnh. 

"Cuộc đời đạo nghiệp của người là tấm gương cho hàng Ni giới hậu học noi theo”, trong tiểu sử nêu rõ.

SC. Thích nữ Đồng Phúc trước giác linh đường, giây phút ngậm ngùi chuẩn bị tiễn biệt ân sư cả một đời giáo dưỡng nên huệ mạng đã dâng lời cảm niệm về ân sư: “Thầy ơi! Bỗng thấm lạnh giữa dòng đời sinh diệt, Quan Âm giờ đây cát đá ngậm ngùi. Biết bao giờ chúng con nhìn thấy lại được tôn dung, nghe thấy lại được câu Pháp nhũ! Trong ngoài hiu quạnh, sau trước êm đềm, lan nhã vắng không, thiền đường tĩnh mịch, tiếng Pháp nhũ thanh âm cách tuyệt, bóng hình hài huyễn ảnh lắng xa, trăm năm cuộc thế nào khác đêm dài, một phút vô thường còn đâu bóng chiếc.

Giờ đây, hành trang Tín-Hạnh-Nguyện đã chuẩn bị đưa Giác linh Thầy về cõi Lạc bang, chim Ca lăng Tần già đang thánh thót reo ngâm thánh hiệu Phật Vô Lượng Thọ, cảnh giới thất trùng la võng, thất trùng hàng thọ đang hiện ra muôn ngàn tia sáng của Đại hùng bửu điện xứ Phật. Con đường thượng phẩm thượng sinh đang chờ bước chân thầy về cảnh giới Tây phương - Trong ý nghĩ thiền vị đó, chúng con kính cẩn tiễn Giác linh Thầy về cõi chân không, Sâu thẳm trong lòng chúng con cùng một nỗi cầu mong, ngưỡng vọng Thầy sớm quay lại chốn Tà-bà để hành Pháp độ sinh”.


Tuyên pháp ngữ và phất trần kim quan


Hiếu quyến cố Ni trưởng

HT.Thích Nguyên Phước đã có đôi lời dặn dò môn đồ pháp quyến, phải noi theo công hạnh và đạo nghiệp của cố Ni trưởng. Với sự đề cử của môn phong và Ni giới tỉnh nhà, thay mặt cho lãnh đạo Giáo hội, Hòa thượng đã công nhận SC.Thích nữ Đức Hiếu là người tiếp tục thừa hành Phật sự tại chùa Quan Âm.

Đương vi sám chủ sư TT.Thích Chúc Thọ - Phó BTS kiêm Trưởng ban Pháp chế tỉnh, Trưởng BTS GHPGVN huyện Phù Mỹ và chư tôn đức Ban kinh sư đã trang nghiêm cử hành nghi tiến giác linh, cung thỉnh HT.Thích Viên Đạt - Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh tuyên pháp ngữ và phất trần phụng tống kim quan. 

Trong tiếng niệm Phật của chư tôn đức cùng Phật tử, huynh trưởng GĐPT tỉnh Bình Định đã cung tống kim quan về chốn tổ - tổ đình Thiên Phước, huyện Phù Mỹ, nhục thân huyễn tạm của người sẽ mãi lưu dấu nơi đây.


Phụng tống kim quan rời giác linh đường nhập bảo tháp tại tổ đình Thiên Phước


Nương thuyền từ về cõi Lạc bang


Nhục thân giả tạm lưu dấu nghìn thu nơi chốn tổ

Quảng Tiến