Lịch sử Thứ sáu, 07:26, 14/06/2019 GMT+7

Lễ truy niệm, cung tống kim quan NT.Tắc Huỳnh trà-tỳ

BTS GHPGVN Q.Thủ Đức hôm qua, 12-6 đã trang nghiêm tổ chức lễ truy niệm, cung tống kim quan cố NT.Thích nữ Tắc Huỳnh, Chứng minh Phân ban Ni giới Phật giáo Q.Thủ Đức, Giáo phẩm Ni giới tông phong Thiên Thai Giáo Quán Tông, trụ trì tịnh thất Pháp nhẫn (P.Tam Phú, Q.Thủ Đức) làm lễ trà-tỳ.


Chư tôn đức niêm hương tại buổi lễ

Chư tôn đức Ban Chứng minh Phật giáo quận có HT.Thích Đạt Niệm, HT.Thích Nhật Giác; HT.Thích Tắc Lãnh, Trưởng BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, Tông trưởng Thiên Thái Giáo Quán Tông, Trưởng ban Tổ chức tang lễ, chư tôn đức BTS Q.Thủ Đức, chư tôn đức tông phong, chư tôn đức Phân ban Ni giới Phật giáo Q.Thủ Đức tham dự lễ.

Tại lễ truy niệm, NT.Thích nữ Tắc Sen, Ủy viên ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM, Giáo phẩm Ni giới tông phong đã cung tuyên tiểu sử cố NT.Thích nữ Tắc Huỳnh.

Theo đó, Ni trưởng có thế danh Võ Thị Bông, pháp húy là Lãng Huê, sinh năm 1934 tại Định Tường, huyện Gò Công, Tiền Giang. Được sinh ra trong một gia đình mộ đạo, kính tín Tam bảo nên người sớm chọn con đường xuất gia tu học.

Năm 1954, Ni trưởng xuất gia tu học với Sư bà Thích Đạt Đạo, nguyên Trưởng ban Ni bộ Thiên Thai Giáo Quán Tông. Năm 1955, người cầu học với Sư bà Đạt Cung, viện chủ chùa Pháp Tánh.

Năm 1975, Ni trưởng về tịnh thất Pháp Nhẫn (Q.Thủ Đức) chuyên tu và giúp đỡ những em nhỏ có hoàn  cảnh khó khăn sau những năm đầu giải phóng đất nước.


Giác linh đài Ni trưởng Tắc Huỳnh

Từ 1975 tới nay, trải qua các mùa hạ tại các trường hạ trên địa bàn quận, người đảm trách Chánh Duy-na giáo thọ trường hạ cho đến năm 2018.

Do niên cao lạp trưởng, NT.Thích Nữ Tắc Huỳnh, đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch ngày 9-6-2019 (7-5-Kỷ Hợi), tại tịnh thất Pháp Nhẫn - trụ thế 86 năm, hạ lạp 52 năm.

Tiếp đó NS.Thích nữ An Hiển đại diện môn đồ pháp quyến đọc bài cảm tưởng của môn đồ pháp quyến. Đại diện Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến, TT.Thích Hoằng Tri, Phó ban BTS GHPGVN Q.Thủ Đức đã đọc lời cảm tạ.

Trong không khí trầm mặc, trước Giác linh cố Ni trưởng, chư tôn đức giáo phẩm, BTS GHPGVN Q.Thủ Đức, tông phong Thiên Thai Giáo Quán Tông đã niêm hương tưởng niệm cố Ni trưởng.


HT.Thích Đạt niệm thực hiện nghi thức phất trần

HT.Thích Đạt Niệm đã thực hiện các nghi thức phất trần, tuyên pháp ngữ trước khi cung tống kim quan cố Ni trưởng. Môn đồ pháp quyến cung thỉnh bát hương, di ảnh, linh mô, y bát của cố Ni trưởng từ từ rời Giác linh đường, rời ngôi tịnh thất Pháp Nhẫn từng gắn bó một đời tu tập của người để đến nơi làm lễ trà-tỳ với dòng Tăng Ni, Phật tử tiễn biệt.


Chư tôn đức BTS Phật giáo quận Thủ Đức và tông phong 
Thiên Thai Giáo Quán Tông tiễn biệt Ni trưởng tân viên tịch

Sau lễ truy niệm, cung tống kim quan Ni trưởng trà-tỳ tại đài Hỏa táng Phúc An Viên (Q.9), xá-lợi Ni trưởng nhập bảo tháp tại tịnh thất Pháp Nhẫn (đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Lệ Phú