Phật học

Tâm linh và mê tín

Tâm linh và mê tín

21:57, 16/06/2019
Tuần báo Giác Ngộ xin giới thiệu nội dung được ghi lại từ một bài nói chuyện với doanh nhân từ gần 10 năm trước, với sự bổ túc và đồng thuận của tác giả - nhà nghiên cứu Phật học, ...
Hai pháp lành hộ trì thế gian

Hai pháp lành hộ trì thế gian

21:47, 16/06/2019
Biết hổ thẹn với chính mình (tàm), biết xấu hổ với người và sợ hãi quả báo về những việc xấu ác đã làm (quý) để phục thiện và chuyển hóa là hai pháp lành, thiện tâm sở.
Đi tìm ngọn đèn

Đi tìm ngọn đèn

21:39, 16/06/2019
Trong hành trình đi đến Kusinārā - nơi Ngài sẽ xả bỏ tấm thân ngũ uẩn - Thế Tôn đã có rất nhiều lời dạy, nhắn nhủ và khích lệ đệ tử về những gì cần phải tu tập, sau khi bậc Ðạo sư ...
Tu mau kẻo trễ

Tu mau kẻo trễ

06:47, 13/06/2019
Làm bất cứ việc gì, muốn thành công cần phải có sức khỏe, thông minh, nhất là ý chí, nghị lực, nhiệt tâm của tuổi trẻ