Tư vấn - Tâm linh

Tiếng chuông diệu kỳ

Tiếng chuông diệu kỳ

22:23, 18/06/2019
Đa số bà con trong xóm là người tứ xứ tới lập nghiệp, sống với nhau dần dần trước lạ sau quen, bán anh em xa/ mua láng giềng gần, tuy là dân góp từ khắp nơi về...
Tự hào là Phật tử

Tự hào là Phật tử

22:24, 16/06/2019
Một nhóm sinh viên đến chùa để tìm hiểu về đạo Phật và kiến trúc chùa nhằm phục vụ cho chương trình học. Có một em tự giới thiệu mình là tín đồ của đạo Thiên Chúa.
Làm gì khi bị hiểu lầm ?

Làm gì khi bị hiểu lầm ?

22:13, 16/06/2019
Lúc trước, tôi bị hiểu lầm, vì muốn minh oan nên tôi đã có ý định tự hại mình. Nay tôi biết việc tự làm hại bản thân cũng mang tội. Bị hiểu lầm cũng chính là quả báo. Cho tôi hỏi, khi bị ...
Báo thân có trường tồn?

Báo thân có trường tồn?

07:41, 15/06/2019
Báo thân này xuất hiện nơi Tịnh độ của các Ngài. Quý Báo cho tôi hỏi: Báo thân Phật có vô ngã, có trường tồn không?
Phương thức tu tập chứng đắc bốn quả Thánh

Phương thức tu tập chứng đắc bốn quả Thánh

21:58, 13/06/2019
Bốn quả Thánh là Sơ quả Tu-đà-hoàn, Nhị quả Tư-đà-hàm, Tam quả A-na-hàm và Tứ quả A-la-hán. Thành tựu Thánh quả A-la-hán là mục tiêu tối hậu, giải thoát hoàn toàn mọi chi phối của phiền não ...
Buông

Buông

20:07, 13/06/2019
Cái cốt là để lại, ở nơi mà chúng ta đi qua rất ngắn ngủi đó điều gì. Không phải làm để ghi danh, nhưng đó là sự tự nhiên đáng trân quý