Tin tức

Khóa cấm túc 10 ngày tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM

Khóa cấm túc 10 ngày tại Học viện Phật giáo VN - TP.HCM

18:43, 10/06/2019
GNTV - Trong mùa An cư kiết hạ PL.2563 năm nay, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã tổ chức khóa cấm túc 10 ngày cho Hội đồng điều hành, giảng viên và Tăng Ni sinh viên.