Thư viện Thứ hai, 08:05, 17/06/2019 GMT+7

Lịch thuyết giảng Tuần Phật đản - Vesak tại TP.HCM

Theo Văn phòng Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM, chào mừng Đại lễ Phật đản - Vesak PL.2563 tại TP.HCM, Ban Hoằng pháp sẽ tổ chức thuyết giảng tại các lễ đài Phật đản trung tâm của TP.


Lễ đài Phật đản PL.2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Theo đó, lịch thuyết giảng trong Tuần lễ Phật đản - Vesak PL.2563 từ ngày 11-5 (7-4-Kỷ Hợi) đến ngày 19-5 (15-4-Kỷ Hợi) tại các lễ đài tập trung:

Lúc 19 giờ, tại chùa An Phú - Q.8: TT.Thích Nhật Hỷ (7-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Giác Tín (8-4-Kỷ Hợi), ĐĐ.Thích Minh Nhựt (9-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Giác Trí (10-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Thiện Quý (11-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Quang Thạnh (13-4-Kỷ Hợi), Tập trung về lễ đài chính - Việt Nam Quốc Tự (15-4-Kỷ Hợi).

Lúc 19 giờ, tại chùa Ấn Quang - Q.10: TT.Thích Nhật Hỷ (15-4-Kỷ Hợi).

Lúc 19 giờ, tại chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình: HT.Thích Minh Chơn (8-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Nhật Hỷ (15-4-Kỷ Hợi).

Lúc 18 giờ 30, tại Việt Nam Quốc Tự - Q.10: TT.Thích Nhật Hỷ (8-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Giác Tín (9-4-Kỷ Hợi), HT.Thích Viên Giác (10-4-Kỷ Hợi), HT.Thích Thiện Tâm (11-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Thiện Quý (12-4-Kỷ Hợi), HT.Thích Giác Toàn (13-4-Kỷ HỢi), TT.Thích Quang Thạnh (14-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Nhật Từ (15-4-Kỷ Hợi).

Lúc 19 giờ, tại chùa Xá Lợi - Q.3: TT.Thích Chánh Định (8-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Nhật Hỷ (9-4-Kỷ Hợi), HT.Thích Thiện Đạo (10-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Đồng Thành (11-4-Kỷ Hợi), NS.Thích nữ Hương Nhũ (12-4-Kỷ Hợi), TT.Thích Trí Chơn (13-4-Kỷ Hợi), HT.Thích Hạnh Trân (14-4-Kỷ Hợi), HT.Thích Giác Hạnh (15-4-Kỷ Hợi).

Ph.V